Pagrindinė langų funkcija – įleisti į gyvenamąsias patalpas dienos šviesą. Deja, per langus patenka ir nepageidaujami dalykai – šaltis, karštis, triukšmas, žalingi UV spinduliai. Be to, langai – lengva kliūtis įsilaužėliams.

Perkant langus (nesvarbu kokios rūšies), svarbu susipažinti su jų parametrais. Svarbiausi iš jų – šiluminė ir garso izoliacija, sandarumas bei apsaugos nuo įsilaužimo lygis.

Paprastas stiklas yra laidus šilumai, triukšmui, praleidžia beveik visą saulės šviesos spektrą (nuo infraraudonųjų (IR) iki ultravioletinių (UV) spindulių). Stiklas yra trapus, lengvai dūžtantis. Paprastai gaminami atskiri funkciniai stiklai, kurie atlieka vieną ar kitą funkciją, bet ne visas kartu. Kombinuojant stiklus, galima išgauti produktą, kuris atliktų konkrečiam užsakovui reikalingas funkcijas – pvz., gerai sulaikytų triukšmą, išsaugotų patalpose šilumą ir apsaugotų nuo įsilaužimo.

Šiluminė lango izoliacija

Daugiausia šilumos netenkama per langą. Langai užima gana didelį paviršių ir todėl reikia atsižvelgti į galimus šilumos nuostolius, juk nuo to priklauso būsto šildymo išlaidos. Šiluma per langą iškeliauja į lauką įvairiais būdais – per nesandarų rėmą; per paties rėmo medžiagą. Tačiau didžiausia šilumos dalis prarandama per stiklą.

Lango ir išorinių durų šilumos pralaidumą apibūdina šilumos perdavimo koeficientas U (W/(m2×K)). Kuo šis koeficientas bus mažesnis, tuo langai ir balkono durys geriau apsaugos nuo šilumos ir energijos nuostolių.

Daugumos rinkoje esančių  langų parametrai žymiai geresni, negu reikalaujama (i –Ribos U), paprastai šilumos laidumo koeficientas yra U=1,4-1,7 W/(m2K). Palyginimui –daugiasluoksnei sienai keliami daug griežtesni reikalavimai: jos koeficientas U= 0,3 W/(m2K). Toks didelis skirtumas yra iššūkis langų gamintojams, kad netolimoje ateityje būtų sumažintas. Jau dabar yra prieinami gaminiai, kurių šilumos laidumo koeficientas U=0,5-0,7 W(m2K) ir net U=0,3 W/(m2K).

Lango termoizoliacines savybes lemia įstiklinimo būdas. Stiklas yra didžiausia lango dalis, todėl turi didžiausią įtaką lango termoizoliacinėms savybėms. Paprastu stiklu stiklinto lango šilumos ir garso izoliacijos charakteristikos yra žymiai blogesnės nei tokio paties lango, su stiklo paketu. Geras garso ir šilumos savybes gali užtikrinti tik langas, įstiklintas stiklo paketu.

Stiklo paketas

Stiklo paketas – svarbiausia lango dalis, nes užima didžiausią lango plotą, todėl labai svarbu atkreipti dėmesį į jo šilumines savybes. Stiklo paketai – du rėmai, sujungti varžtais –sumažina šilumos nuostolius per stiklą (sausas oras paketo viduje yra neblogas šilumos barjeras), tačiau šilumos spinduliai beveik netrukdomai išspinduliuojami į lauką.

Tačiau ne visi stiklo paketai yra vienodi, jų savybės skiriasi.

  • Šilumą taupantys stiklo paketai (su selektyviniu stiklu, užpildyti argonu)
  • Garsą sulaikantys stiklo paketai (panaudojamas storesnis išorinis stiklas, tai sąlygoja gerą garso ir šilumos izoliaciją);
  • Saulės kontrolės stiklo paketai (naudojamas stiklas, kuris sumažina saulės energijos pralaidumą);
  • Saugūs stiklo paketai (laminuotas arba grūdintas stiklas, atsparus smūgiams).

Dabar naudojami dviejų (vienkameriai) ir trijų (dvikameriai) stiklų paketai. Jei įstiklinimas dvigubas, vienas iš stiklų turi būti šilumą atspindintis, vadinamasis selektyvinis.

Langas, kurio šilumos laidumo koeficientas mažiausias, tarp stiklų turi  specialios permatomos termoizoliacinės medžiagos plėvelės sluoksnį, o erdvė tarp stiklų užpildyta argonu arba kriptonu. Selektyvinis stiklas, ant kurio yra plonytis, akimi beveik nematomas metalų ir metalų oksidų sluoksnis, turi savybę atspindėti šiluminius spindulius; tokiu būdu kambario šiluma tarsi nuo reflektoriaus atspindima atgal į kambarį. Stiklo paketas su naujos kartos minkšto padengimo selektyviniu stiklu išleidžia į lauką apie 3 kartus mažiau šilumos negu paprastas stiklo paketas. Tokiu būdu vienas kvadratinis metras modernaus stiklo paketo per šildymo sezoną sutaupo apie 222 kWh arba 25m3 gamtinių dujų, palyginus su įprastiniu stiklo paketu. Suprantama, tokie stiklo paketai kainuoja šiek tiek daugiau negu įprastiniai stiklo paketai, tačiau kainos skirtumas tarp paprastų stiklo paketų ir stiklo paketų su minkšto padengimo selektyviniu stiklu atsiperka.